ZAJĘCIA

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu

w Koszalinie przy ul. Kościuszki 7 w środy w godz. 17.00-18.00 oraz w piątki 11.00 - 12.00

Mapka dojazdowa w katalogu: Sale ćwiczeniowe

Zajęcia obejmują:

* edukacje zdrowotną

* przygotowanie do porodu oraz połogu

* opiekę poporodową

Zajęcia Szkoły rodzenia obejmują:

1.część edukacyjną (ok 30 min)

2.część ćwiczeniową (ok 30 min)

3.część pokazową (ok 30 min)

4.część relaksacyjną (ok 30 min)

5.zwiedzanie porodówki (ok 30 min)

Zajęcia są bezpłatne dla całej rodziny. W zajęciach mogą też uczestniczyć osoby które będą towarzyszyły rodzącej na sali porodowej, np.:

* ojciec dziecka

* koleżanka

* przyjaciółka

* matka ciężarnej

* teściowa

* rodzeństwo

* kuzynostwo